Děkujeme dobrovolníkům

13. února 2016
Děkujeme dobrovolníkům
Žádný velký ani malý závod se neobejde bez obětavé práce těch, kterým je největší odměnou Vaše spokojenost a dobře odvedená práce. Vzdejte s námi čest všem, kteří se na tomto skvělém sportovním zážitku podíleli.

Vyjmenovávat všechnu práci, kterou naši dobrovolníci odvedli, by zabralo nekonečné odstavce.
Víme, že bez jejich práce, času, odhodlání a dobré vůle by závod bylo nesmírně těžké uskutečnit.

DĚKUJEME!

Pavel Vágner
Jan Havlík
Silvia Melišová
Marián Medveď
Šárka Sládková
Milan Čapek
Jana Tíkalová
Míra, David, Filip
Petra Smetanová
Václav Ondřich
Štěpán Šesták
Ondřej Kubart

A v neposlední řadě také našim čtyřnohým značkařům!

 

Kemp Jestřábí 1
Lipno Naplno
Kitesport
Šumavský Pramen
Lipensko
Odlo
FTVS
Lyže lyže
Hory Doly
Svet behu
Houbis
Inov-8
Orgsu
Alpress